ABD-

ABD- Yapım eki. Arapçada “köle, kul” anlamına gelen ve Allah’ın 99 sıfatı olan sözlerle birleştirilerek kişi adlarının yapımında kullanılan kelime. Dobrucalıların konuşma di­linde bu adlar çoğu zaman büyük fonetik değişimlere uğrar : Ab­dullah – Abdula, Abdla, Ab’la; Abdülaziz – Abláziz; Abdülcelil – Abceliy; Abdülhamit – Ablámit; Abdür-rahim – Abdurayim; Abdürrahman – Abdıraman; Abdürrefi – Abdırepiy; Abdüsselâm – Abselâm … v.b. olduğu gibi.

Rom. Cuvânt arab (abd=rob) întrebuinţat prepozitiv ca afix lexical onomastic. Împreună cu cele 99 de epitete (arăbeşti) atribuite în religia musulmană lui Dumnezeu, serveşte la formarea de nume de persoane. În graiul vorbit aceste nume, în genere, suferă schimbări fonetice importante : Abdullah (Robul Lui Allah) devine Abdula, Abdla sau Ab’la.. ş.a.m.d..