ABAYLATMA

ABAYLATMA, –UW is.

  1. Abaylatmak hareketi; birinin dikkatini çekme.
  2. İkaz, ihtar, uyarma, not.

Rom. s. 1. Acţiunea de abaylatmak : Atragere de atenţie. 2.  Remarcă, notă, aviz, observaţie, nota bene.