ABADANLIK

ABADANLIK (abadanlıq) is. Abadan olma durumu.

  1. Gelişme.
  2. Zenginlik, bolluk.
  3. mec. Güzellik, çekicilik.
  4. mec. Karakter sağlamlığı.
  5. mec. Nam, şöhret.
    “Olar baylık elde etmek içün bĭrĭbĭrlerĭnen talaşkan, kĭmer vakıtlarda ise zevk bayramları tĭzerek öz ara­ları at koşusı yapkan, abadanlık kazanganlar.” – (C. Bekirov – Köroğlu Destanı / Emel D.).

Rom. s. 1. Prosperitate, înflorire. 2. Bogăţie, abundenţă. 3. fig. Frumuseţe, atracţie. 4. fig. Tărie de caracter 5. fig. Renume, faimă, celebritate.